Ülkelere Göre Demiryolu Ağı (Km)



224.792
87.157
86.000
46.552
29.640
2.067