Bosna Hersek'in Askeri Gücü

Bosna Hersek'in Askeri Gücü, asker sayısı, hava ve deniz gücüne dair 2017 yılına dayanan güncel veriler.

Bosna-Hersek, Balkanlar'da 51.197 km²'lik yüz ölçümü ve yaklaşık 4.500.000 nüfusa sahip ülkedir. Boşnaklar ülkenin %50,11, Sırplar %30,78'ini, Hırvatlar ise %15,43'ünü kapsar.Ülke bir bütünü oluşturan Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar olmak üzere üç etnik gruba ev sahipliği yapmaktadır. Bosna-Hersek Cumhuriyeti, iki devletten oluşmaktadır: Toprakların %51'ine sahip Hırvat ve Boşnaklardan oluşan Bosna-Hersek Federasyonu,Toprakların %49'una sahip Sırplardan oluşan Sırp Cumhuriyeti.Bosna-Hersek Devletinin yapısı 1992-1995 yılları arasında cereyan eden iç savaşı sona erdiren Dayton Barış Antlaşmasıyla (DBA) belirlenmiş olup ülke Bosna-Hersek Federasyonu (Federasyon da kendi içinde 10 Kantona ayrılmıştır) ve Sırp Cumhuriyeti (Republika Srpska-RS) olarak iki birime (devletçiğe) ve bir küçük özerk bölgeye (Brcko) bölünmüştür.


Bosna Hersek'in Askeri Gücüne İlişkin Detaylı Veriler

Petrol Kaynakları (Günlük/Varil)

Lojistik Veriler


Ekonomik VerilerCoğrafi Veriler


 Etiketler Bosna Hersek'in Askeri Gücü Bosna Hersek'in Savaş Gücü Bosna Hersek'in Silahlı Gücü Bosna Hersek'in Savunma Gücü Bosna Hersek'in Ordusu

 Kaynaklar wikipedia CIA World Factbook US Library of Congress Central Intelligence Agency