Bulgaristan'ın Askeri Gücü

Bulgaristan'ın Askeri Gücü, asker sayısı, hava ve deniz gücüne dair 2017 yılına dayanan güncel veriler.

Bulgaristan, Balkanlar'da yer alan ülkedir. Batıda Sırbistan ve Makedonya, doğuda Karadeniz, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan güneydoğuda Türkiye ile çevrilidir. 110 bin 994 kilometrekarelik yüzölçümüyle Avrupa'nın en büyük 16. ülkesidir.\n

\nBalkan, Rodop ve Rila gibi dağlar yüzey şekillerini belirler. Rila Dağı üzerindeki Musala Zirvesi, Doğu Avrupa'nın en yüksek noktasıdır. Kuzeydeki Tuna Ovası ve güneydeki Yukarı Trakya Ovası da Bulgaristan'ın alçak ve verimli bölgeleridir.


Bulgaristan'ın Askeri Gücüne İlişkin Detaylı Veriler

Petrol Kaynakları (Günlük/Varil)

Lojistik Veriler


Ekonomik VerilerCoğrafi Veriler


 Etiketler Bulgaristan'ın Askeri Gücü Bulgaristan'ın Savaş Gücü Bulgaristan'ın Silahlı Gücü Bulgaristan'ın Savunma Gücü Bulgaristan'ın Ordusu

 Kaynaklar wikipedia CIA World Factbook US Library of Congress Central Intelligence Agency