Kuveyt'in Askeri Gücü

Kuveyt'in Askeri Gücü, asker sayısı, hava ve deniz gücüne dair 2017 yılına dayanan güncel veriler.

Kuveyt ya da resmî adıyla Kuveyt Devleti, Arabistan Yarımadası'nın kuzeydoğusunda, Basra Körfezi kıyısında yer alan ülke. Kuzeyde Irak ve güneyde Suudi Arabistan ile komşudur. Ülkenin ismi, Arapça'da "su kenarındaki kale" anlamına gelen akwat kelimesinden gelmektedir. Yüz ölçümü 17.818 km2 olan ülkenin nüfusu 2010 tahminiyle yaklaşık 2,7 milyondur.Kuveyt, valilik adı verilen 6 idari bölgeye ayrılmıştır. Valilikler ise kendi içlerinde ilçelere ayrılır. Parlamenter monarşi ile yönetilen Kuveyt'in başkenti, ülkeyle aynı adı taşıyan Kuveyt'tir. Petrol rezervleri bakımından dünyada beşinci konumda bulunan ülkede ihracatın %95'ini oluşturan petrol, ülke gelirlerinin ise yaklaşık olarak %80'ini oluşturmaktadır. Gayrı safi yurt içi hasılaya göre dünyanın en zengin yedinci ülkesi olan Kuveyt, en yüksek İnsani Gelişme Endeksi'ne sahip 31. ülkedir. Kuveyt, Dünya Bankası tarafından yapılan sınıflandırmaya göre yüksek gelirli ülkelerden birisi konumundadır.


Kuveyt'in Askeri Gücüne İlişkin Detaylı Veriler

Petrol Kaynakları (Günlük/Varil)

Lojistik Veriler


Ekonomik VerilerCoğrafi Veriler


 Etiketler Kuveyt'in Askeri Gücü Kuveyt'in Savaş Gücü Kuveyt'in Silahlı Gücü Kuveyt'in Savunma Gücü Kuveyt'in Ordusu

 Kaynaklar wikipedia CIA World Factbook US Library of Congress Central Intelligence Agency