Meksika'nın Askeri Gücü

Meksika'nın Askeri Gücü, asker sayısı, hava ve deniz gücüne dair 2017 yılına dayanan güncel veriler.

Meksika, yüzölçümü 2.000.000 km2'ye yakın olan bir Latin Amerika ülkesidir.\r\n

\r\nMeksiko, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Tijuana, León ve Ciudad Juárez Meksika'nın en büyük şehirleridir.\r\n

\r\nMeksika'da nüfusun %60'ı melez, %10'u beyaz, geri kalanlar ise yerli halktır. Resmi dil İspanyolca, Quechua ve Takalotça'dır ve Meksika dünya üzerinde anadili olarak İspanyolca konuşan insan sayısının en yüksek olduğu ülkedir. Ülkedeki inançlar ; Katolikler %89, Protestan %6, diğer %5 şeklinde özetlenebilir. Toplam nüfus içinde okuma yazma oranı %92,2 dir.\r\n

\r\nKuzey Amerika'da, Karayip denizi ve Meksika körfezi kıyısında, Belize ve ABD arasında, Kuzey Pasifik Okyanusu kıyısında, Guatemala ve ABD arasında yer alır. İklimi Tropikalden çöl iklimine kadar değişiklik gösterir.Yüksek, kayalıklı dağlar, alçak kıyı ovaları, yüksek platolar, çöller ülkenin önemli yeryüzü şekilleridir.\r\n

\r\nTarihsel, etkin, toplumsal ve ekonomik etkenlerden kaynaklanan bölgesel farklılaşmalara karşın, yerel halk sanatlarının yanı sıra Avrupa kaynaklı klasik sanatlara dayanan özgün bir Meksika kültüründen bahsedilebilir. 1930'larda güçlenen Indigenismo akımı Yerli kültür mirasına ilgiyi canlandırmıştır.


Meksika'nın Askeri Gücüne İlişkin Detaylı Veriler

Petrol Kaynakları (Günlük/Varil)

Lojistik Veriler


Ekonomik VerilerCoğrafi Veriler


 Etiketler Meksika'nın Askeri Gücü Meksika'nın Savaş Gücü Meksika'nın Silahlı Gücü Meksika'nın Savunma Gücü Meksika'nın Ordusu

 Kaynaklar wikipedia CIA World Factbook US Library of Congress Central Intelligence Agency