Sırbistan'ın Askeri Gücü

Sırbistan'ın Askeri Gücü, asker sayısı, hava ve deniz gücüne dair 2017 yılına dayanan güncel veriler.

Sırbistan, Srbija) ya da resmî adıyla Sırbistan Cumhuriyeti, Balkanlar'da yer alan bir devlettir. Sırbistan-Karadağ’ın ayrılmasıyla oluşmuştur. Kuzeyinde Macaristan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Karadağ, güneyinde Makedonya ve Arnavutluk, doğusunda Romanya ve Bulgaristan bulunur.\r\n

\r\nÜlkede büyük nüfus oranıyla yaşayan Sırpların dışında, başka etnik gruplar da vardır. Kuzey kesimde Macarlar, Rumenler, Slovaklar, Hırvatlar, Rusinler; orta ve güneyde Boşnaklar, Arnavutlar, Türkler yaşar. Bu gruplardan bazıları az nüfusa sahiptirler.\r\n


Sırbistan'ın Askeri Gücüne İlişkin Detaylı Veriler

Petrol Kaynakları (Günlük/Varil)

Lojistik Veriler


Ekonomik VerilerCoğrafi Veriler


 Etiketler Sırbistan'ın Askeri Gücü Sırbistan'ın Savaş Gücü Sırbistan'ın Silahlı Gücü Sırbistan'ın Savunma Gücü Sırbistan'ın Ordusu

 Kaynaklar wikipedia CIA World Factbook US Library of Congress Central Intelligence Agency